Giống Chuối Cấy Mô Đài Loan

Chuối cấy mô có ưu điểm như thế nào:
– Độ đồng đều rất cao
– Sạch bệnh
– Năng suất ước tính cao hơn 25% so với trồng cây con tách chồi
– Trồng tập trung, mở rộng quy mô diện tích

Tại các nước tiên tiến như Đài Loan, Israel, Thái lan, Úc, Pháp… người ta thường sử dụng chuối cấy mô. Chuối cấy mô giúp cho người trồng xác nhận và loại bỏ những bệnh nhiễm trên cây chuối như bệnh vàng lá panama, virus gây chùn đọt… Chuối cấy mô sạch bệnh là vì:

+ Cây con được nhân từ cây mẹ sạch bệnh qua phương pháp kiểm tra ELISA trong phòng thí nghiệm.

+ Trong quy trình nuôi cấy mô, mẫu giống được nuôi cây trong môi trường vô trùng nên giúp loại bỏ được mầm bệnh. Cây giống được xác nhận là đúng giống, ổn định về mặt di truyền, có phẩm chất ưu tú và sạch bệnh. Lưu ý cây cấy mô là cây sạch bệnh, không phải cây kháng bệnh, khi trồng ngoài tự nhiên có thể tái nhiễm nếu không thực hiện tốt quy trình kỹ thuật trồng trọt.

+ Ưu điểm của cây cấy mô: giá cây giống cạnh tranh, sạch bệnh, đồng đều về mặt sinh học cao, tỷ lệ sống sau trồng cao, dễ vận chuyển, trồng và thu hoạch tập trung, tạo sản phẩm có tính hàng hóa cao.

+ Theo kinh nghiệm canh tác chuối sử dụng cây giống cấy mô có khả năng tăng năng suất ước tính 20%/ha/năm.

Liên hệ

  • Địa chỉ: 129 Trần Phú, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm đồng
  • Số điện thoại : 0941674282 – 0981617773

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *