Category: Sachi

Bán giống Sachi – Cơ sở sản xuất cây Sa-Chi (cây Sacha inchi)

Cây Công NghiệpSachicây sachigiống sacg\hisachi

Bán cây giống Sachi một trong số những cơ sở đầu ngành về sản xuất giống cây giống Sachi. với 12 năm trong ngành sản xuất cây giống Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những giống cây trồng đầu dòng chất lượng nhất cho bà con. Hiện nay một số loại giống mới rất ….  Read More