Bán tiêu giống Srilanka – Giống tiêu mới mang lại hiệu quả kinh tế

Cây Công NghiệpTiêu Srilanka

Giới thiệu giống tiêu Srilanka Bên cạnh cây cà phê TR9 thì cây tiêu là một giống cây được bà con nhà nông lựa chọn để phát triển kinh tế hiệu quả. Sau đây là một giống tiêu mới với khả năng kháng sâu bệnh tốt và cho năng suất vụ mùa cao đó là giống tiêu Srilanka. ….  Read More